KNIHOVNA

První záznam v přírůstkovém seznamu knih městské knihovny je ze dne 8.9.1945. Dá se tedy předpokládat, že se česká knihovna v tomto téměř výhradně německém městečku začala tvořit hned po osvobození. Knižní přírůstky tvořil nákup, ale i dary od občanů.

 

Kynšperská knihovna se za svého více než šedesátiletého trvání nejméně 5x stěhovala. V současné době ( od září roku 1991) využívá první patro budovy bývalých městských jeslí.

 

Knihovnu tvoří půjčovny pro dospělé a pro děti a čítárna. Velmi využíváno je též 5 internetových pracovišť. Návštěvníci knihovny  vítají, že díky Městu Kynšperk nad Ohří za přístup k internetu neplatí.

 

Kromě výpůjční činnosti, která je samozřejmě nejpodstatnějším úkolem, spolupracuje knihovna s některými MŠ , ZŠ a SOU. Pro jednotlivé třídy připravuje besedy, soutěže, či seznámení s jednotlivými spisovateli a jejich díly. Dětští čtenáři knihovny se pravidelně každý měsíc dočkají literární soutěže. Mimořádné akce knihovna připravuje ve dnech knihovnicky výjimečných. Oblíbenými se staly Noc s Andersenem a akce pořádané k Týdnu knihoven. Nedílnou součástí návštěv v knihovně je seznámení účastníků akcí s chodem knihovny a  nabídky možností knihovny pro obyvatele našeho města.

 Od roku 2017 knihovna nabízí k půjčování i elektronické publikace ve spolupráci s firmou eReading a Městskou knihovnou Praha. V současné době je k dispozici téměř 5.000 titulů k vypůjčení a přes 1.000 titulů volně ke stažení.

 

Otevírací doba:

 

pondělí

8.00 - 12.00,     12.30 - 17.00

úterý

 ---------------      12.30 - 15.00

středa

8.00 - 12.00,     12.30 - 15.00

čtvrtek

8.00 - 12.00,     12.30 - 17.00

pátek

8.00 - 12.00,     12.30 - 14.30

 

Název: Městská knihovna
Sídlo: Chebská 386
Tel.: 352 683 278
725 952 001
E-mail: knihovna@mkskynsperk.cz
WWW: mk.mkskynsperk.cz
OnLine katalog

katalog.mkskynsperk.cz

Vedoucí knihovny:    Helena Velíšková 
   

Více ...