MKS

Hlavní činnosti

 • pořádání a organizování akcí kulturního, kulturněvýchovného a společenského charakteru
 • pořádání a organizování akcí propagujících knihovní fondy a činnost knihovny
 • provozování kina
 • zajišťování chodu městské knihovny
 • budování, zpracovávání, uchovávání a zpřístupňování knihovních fondů
 • provozování turistického informačního střediska
 • podpora činnosti souborů zájmové umělecké činnosti

  

Doplňkové činnosti

 • propagační a reklamní činnost
 • kopírovací práce - barevně i černobíle
 • skenování do e-mailu, přímý tisk z USB nosičů
 • provozování cestovní agentury
 • pronajímání prostor
 • pronájem ozvučovaní aparatury s obsluhou
 • nákup a prodej zboží

 

 

Název:

Městské kulturní středisko

v Kynšperku nad Ohří

Sídlo:

náměstí SNP 389,

357 51 Kynšperk nad Ohří

Druh právnické osoby: příspěvková organizace města
IČO:   00368636
DIČ:   CZ00368636
Statutární orgán:   Štěpánka Hendrychová

 

 

Historie MKS

Městské kulturní středisko (MKS) vzniklo jako příspěvková organizace města 1.1. 1979 z bývalé osvětové besedy. V té době se staralo o kroužky zájmové činnosti - amatérské fotografy a dvě místní kapely: country skupinu Farmáři a taneční Bonanzu. Mělo k dispozici výstavní síň (dnes trafika) v těsném sousedství restaurace Koruna, řídilo provoz kina v Sokolovské ulici a pod jeho správu spadal také historický objekt Městská Branka.

V roce 1984 byl zkolaudován nový objekt na náměstí SNP, který sdružoval restauraci a kino. Budovu dostalo do užívání MKS a tak se mohly kulturní akce konat ne sice v bezchybném, ale již mnohem důstojnějším prostředí, než byl dosud užívaný sál restaurace Koruna.

Po roce 1989 sice zanikly kroužky, výstavní síň začala sloužit jiným účelům a také Městská Branka změnila majitele, avšak MKS se začalo kromě své hlavní, tj. kulturní činnosti, zabývat také vedlejšími výdělečnými aktivitami: kopírovacími pracemi pro veřejnost, půjčováním videokazet, propagačními pracemi na zakázku. Od roku 1997 dostalo MKS pod svou správu Městskou knihovnu a ve stejném roce začalo v provizorních prostorách vybudovaných v hale kina fungovat turistické infocentrum. V roce 2005 se infocentrum mohlo přestěhovat do nově zrekonstruovaných prostor v přízemí Panského domu, kde se nachází také nová výstavní síň Panský dům.

Více ...