MKS pořídilo nové vybavení

31.10.2014 10:39

MKS pořídilo nové vybavení

Městské kulturní středisko v Kynšperku nad Ohří hospodaří s omezeným rozpočtem, ze kterého nebylo možné zmodernizovat dosavadní vybavení prostor zimní zahrady. Proto se v únoru letošního roku rozhodlo podat žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013, osa IV. LEADER - Strategický plán LEADER MAS Sokolovsko, poskytovanou Státním zemědělským intervenčním fondem, která byla po splnění všech podmínek schválena.

Celkové způsobilé výdaje byly vyčísleny na Kč 244 000,-,
z nichž bylo uhrazeno z poskytnuté dotace 90 % uznatelných nákladů.
Zbylých 10 % uhradilo MKS ze svého rezervního fondu.

Za získané prostředky byly pořízeny dva reproduktory pro
doplnění zvukové aparatury, které budou sloužit k ozvučení, zejména venkovních,
kulturních akcí. Dalším vybavením, které bylo z dotace nakoupeno, jsou
nové stoly, židle a regály, které nahradí stávající nevyhovující a zastaralý nábytek.
Ten bude využit při konání kulturních, vzdělávacích a společenských akcích pro
širokou veřejnost. Slavnostní předání a uvedení do provozu se konalo
v rámci Jiřinkové zábavy dne 18. 10. 2014.