Knihovna

První záznam v přírůstkovém seznamu knih městské knihovny je ze dne 8.9.1945. Dá se tedy předpokládat, že se česká knihovna v tomto téměř výhradně německém městečku začala tvořit hned po osvobození. Knižní přírůstky tvořil nákup, ale i dary od občanů.

 

Kynšperská knihovna se za svého více než šedesátiletého trvání nejméně 5x stěhovala. V současné době ( od září roku 1991) využívá první patro budovy bývalých městských jeslí.

 

Knihovnu tvoří půjčovny pro dospělé a pro děti a čítárna. Velmi využíváno je též 5 internetových pracovišť. Návštěvníci knihovny  vítají, že díky Městu Kynšperk nad Ohří za přístup k internetu neplatí

 

Kromě výpůjční činnosti, která je samozřejmě nejpodstatnějším úkolem, spolupracuje knihovna s některými MŠ , ZŠ a SOU. Pro jednotlivé třídy připravuje besedy, soutěže, či seznámení s jednotlivými spisovateli a jejich díly. Dětští čtenáři knihovny se pravidelně každý měsíc dočkají literární soutěže. Mimořádné akce knihovna připravuje ve dnech knihovnicky výjimečných. Oblíbenými se staly Noc s Andersenem a akce pořádané k Týdnu knihoven. Nedílnou součástí návštěv v knihovně je seznámení účastníků akcí s chodem knihovny a  nabídky možností knihovny pro obyvatele našeho města.

 

Otevírací doba:

 

 

pondělí

08.00 - 12.00 hod.

 

12.30 - 18.00 hod.

středa

8.00 - 12.00, 12.30 - 17.00 hod.

čtvrtek

08.00 - 12.00 hod.

 

12.30 - 18.00 hod

 

 

 

Název: Městská knihovna
Sídlo: Chebská 386
Tel.: 352 683 278
725 952 001
E-mail: knihovna@mkskynsperk.cz
WWW: www.kynsperk.knihovna.info   
www.mkskynsperk.cz/knihovna/
mk.mksk ynsperk.cz
Vedoucí knihovny:    Irena Zolotarová
Knihovnice: Helena Velíšková

 

Nové webové stránky knihovny mk.mkskynsperk.cz

On-line katalog knihovny: katalog.mkskynsperk.cz

Poslední novinky

Eknihy zdarma ke stažení

13.09.2017 10:57
Naše knihovna ve spolupráci s Městkou knihovnou v Praze zpřístupnila zatím cca 800 eknih ke stažení zdarma. Jedná se o knihy, u kterých již autorská práva skončila. Knihy jsou v několika formátech, a to zpravidla epub, prc, html a pdf.   Většina prohlížečů je schopna formát pdf zobrazit...

Novinky v knihovně - srpen

12.09.2017 12:59
Novinky pro dospělé:Eberlen, K. - Chybíš mi; Matějka, V. - Nahota; Uher, V. - Zlatý kaktus; Jacobsen, S. - Odplata; Rollins, J. - Sedmá pohroma; Norman, M. - Všichni jsme nějak vadníHistorie:Körnerová, H.M. - Císařská vyhlídka; MacKenzie, S. - Co si počít s vévodou, Körnerová, H. M. - Almužna...

Půjčovní doba v knihovně o prázdninách

30.06.2017 10:01
Půjčovní doba pro děti i dospělév době letních prázdnin:Pondělí:   8.00-12.00 - 13.00-18.00Čtvrtek:    8.00-12.00 - 13.00-18.00

Novinky v knihovně - červenec

30.06.2017 09:57
Novinky pro dospělé: Ness, P. - Něco víc;  Dunlop, R. - Co jsme si neřekli; Rejfová, M.- Kdo jinému jámu kopá; Benett, C. - Deníček prince George; Donoghue, E. - Zázrak; Ludlum, R. - Bourneův rébus; Jarchovský, P. - Zahradnictví, George, N. - Kniha snůHistorie:Niedl, F. - Ve službách...

Půjčování e-knih

23.04.2017 19:18
Jak jsem již avizoval v jednom z předchozích čísel Zpravodaje, knihovna připravila pro své čtenáře novou službu, a to možnost půjčování elektronických knih a jiných elektronických publikací (dále jen eknih). Tato služba je poskytovaná ve spolupráci s firmou eReading.cz. Čtenář má...
1 | 2 | 3 >>