KULTURNÍ PŘEHLED 2017

 

 

Termín

Akce

Pořadatel

Místo

Pozn.

LEDEN

1.1.

10,00

NOVOROČNÍ ŠEVCŮV POCHOD

SPOLEK PŘÁTEL TURISTIKY

PARKOVIŠTĚ U YUKY

 

1.1.

18,00

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ

MĚSTO

PARK U KOSTELA

 

7.1.

16,00

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT V KOSTELE

CANTILO v.i.p.

MĚSTO, MKS

KATOLICKÝ KOSTEL

 

14.1.

20,00

PLES III. Tisíciletí MKS A ZUŠ

ZUŠ, MKS, SPOLEK PŘÁTEL ZUŠ

ZIMNÍ ZAHRADA MKS

 

17.1.

10,00

PROJEKT „MY JSME MALÍ UMĚLCI“ - (JEN PRO MŠ)

ZUŠ

SÁL ZUŠ

 

28.1.

20,00

35. VČELAŘSKÝ REPREZENTAČNÍ PLES

ČSV

PIVOVAR

 

23.1.

17,00

ZIMNÍ KONCERT

ZUŠ

SÁL ZUŠ

 

ÚNOR

 

VÝSTAVA MAP KYNŠPERKA A OKOLÍ

MĚSTO, MKS

VÝSTAVNÍ SÍŇ PANSKÝ DŮM

 

4.2.

19,45

3. REPREZENTAČNÍ

PLES MĚSTA

MĚSTO, MKS

PIVOVAR

 

11.2.

20,00

RYBÁŘSKÝ PLES

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ

KACÉŘOV

 

18.2.

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL

MKS

ZIMNÍ ZAHRADA MKS

 

19.2.

15,00

NEDĚLNÍ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI – MÍSTO KINA

MKS

KINO

 

20.2.

17,00

INTERNÍ KONCERT

ZUŠ

SÁL ZUŠ

 

21.2.

10,00

PROJEKT „MY JSME MALÍ UMĚLCI“ - (JEN PRO MŠ)

 

ZUŠ

SÁL ZUŠ

 

BŘEZEN

 

PŘEDNÁŠKA O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ OSOBNOSTI (I PRO NEČLENY)

SPCCH

 

 

 

JANA VESELÁ – OBRAZY

MKS

VÝSTAVNÍ SÍŇ PANSKÝ DŮM

 

11.3.

14,00

FESTIVAL EXPEDIČNÍ KAMERA

REGENERACE, MKS

MKS

 

12.3.

ODBORNÁ

VČELAŘSKÁ PŘEDNÁŠKA

ČSV

KAŠNA

 

18.3.

JARNÍ KYNŠPERSKÁ „15“

SPOLEK PŘÁTEL TURISTIKY

PARKOVIŠTĚ U YUKY

 

20.3.

18,00

KONCERT UČITELŮ

ZUŠ

SÁL ZUŠ

 

21.3.

10,00

PROJEKT „MY JSME MALÍ UMĚLCI“ - (JEN PRO MŠ)

ZUŠ

SÁL ZUŠ

 

25.3.

19,00

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ -  OCHOTNÍCI SOKOLOV

MKS

KINO

 

DUBEN

 

EXKURZE PO STARÉ ČÁSTI HŘBITOVA S DŮRAZEM NA INFORMACE O ZNÁMÝCH OSOBNOSTECH KYNŠPERKA

SPCCH

 

 

 

ÚKLID

ŠKOLNÍ ZAHRADY

MŠ ŠKOLNÍ

MŠ ŠKOLNÍ

 

 

KONCERT BÝVALÝCH

ŽÁKŮ ZUŠ

ZUŠ

SÁL ZUŠ

 

5. – 28.4.

VÝSTAVA DRUŽINA – ZŠ KYNŠPERK

VÝSTAVNÍ SÍŇ PANSKÝ DŮM

 

8.4.

VÝLET NA MUZIKÁL

DO PRAHY

MKS

PRAHA

 

8.4.

„UKLIĎME ČESKO“

JUNÁK

 

 

 

8.4.

KYNŠPERSKÉ ODEMYKÁNÍ OHŘE

SPOLEK PŘÁTEL TURISTIKY

NEBANICE

 

10.4.

17,00

KONCERT „HRAJE CELÁ RODINA“

ZUŠ

SÁL ZUŠ

 

14.4.

VELIKONOČNÍ VAJÍČKO

MKS

VÝSTAVNÍ SÍŇ PANSKÝ DŮM

 

15.4.

9,00 – 18,00

VELIKONOČNÍ SEDMIBOJ

MO ČSSD

KAŠNA

 

15.4.

20,00

VELIKONOČNÍ ZÁBAVA

ČSCH (CHOVATELÉ)

ZIMNÍ ZAHRADA MKS

 

15.4.

VELIKONOČNÍ VÝLOV RYBNÍKA SÝKORÁKU

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ

SÝKORÁK

 

18.4.

10,00

PROJEKT „MY JSME MALÍ UMĚLCI“ - (JEN PRO MŠ)

ZUŠ

SÁL ZUŠ

 

19.4.

10,00 a 17,00

Vystoupení LDO pro I. stupeň ZŠ v sále MKS

ZUŠ

Kinosál MKS

 

19.4. – 19.5.

VÝSTAVA PRACÍ „LOGO ZUŠ“

ZUŠ

ZIMNÍ ZAHRADA MKS

 

20.4.

9,00

Výchovný koncert žáků ZUŠ – výjezd na pořad KSO do Karlových Varů

ZUŠ

K. VARY

 

22. – 23.4.

9,00 – 17,00

TURNAJ VE FLORBALE

MO ČSSD

HALA TJ SLAVOJ

 

24.4.

17,00

JARNÍ ZPÍVÁNÍ – KONCERT

ZUŠ

SÁL ZUŠ

 

26.4.

10,00

Vystoupení LDO pro II. stupeň ZŠ v sále MKS

ZUŠ

Kinosál MKS

 

27.4.

17,00

Vystoupení LDO pro veřejnost v sále MKS

ZUŠ

Kinosál MKS

 

29.4.

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ

ŘEKA OHŘE POD FOTBALOVÝM HŘIŠTĚM

 

30.4.

15,00

 

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

HASIČI, MKS

NAD HASIČÁRNOU

 

KVĚTEN

 

 

 

 

 

 

PROJEKT „ WORKSHOP DECHOVÝCH NÁSTROJŮ“ PRO 4. TŘ. ZŠ (JEN PRO ZŠ)

ZUŠ

 

 

 

MILOŠ VÁŇA – FOTOGRAFIE + ŠPERKY

MKS

VÝSTAVNÍ SÍŇ PANSKÝ DŮM

 

2.5.

10,00

PROJEKT „MY JSME MALÍ UMĚLCI“ - (JEN PRO MŠ)

ZUŠ

SÁL ZUŠ

 

2.5.

17,00

TŘÍDNÍ KONCERT DECHOVÉHO ODDĚLENÍ

ZUŠ

SÁL ZUŠ

 

4.5.

10,00 – 15,00

ZÁPIS DO MŠ

MŠ U PIVOVARU

MŠ U PIVOVARU

 

5.5.

15,00

OSLAVY OSVOBOZENÍ

MĚSTO, MKS, JUNÁK, VĚZEŇSKÁ SLUŽBA…

PARK POD KOSTELEM

 

9. – 10.5.

10,00

NÁBORY ŽÁKŮ V MŠ (JEN V MŠ)

ZUŠ

 

 

15.5.

17,00

ZÁVĚREČNÝ KONCERT ŽÁKŮ

ZUŠ

SÁL ZUŠ

 

15.5.

19,00

DIVADLO – KDYŽ KOČKY NEJSOU DOMA

MKS

MKS

 

16.5.

16,00

Projekt „Voda“ v sále ZUŠ – vystoupení žáků Trojkombinace

ZUŠ

ZUŠ

 

17.5.

10,00

Projekt „Foukej jako vítr“ (jen pro žáky 4. tř. ZŠ)

ZUŠ

 

 

20.5.

9,00

VOŘÍŠKIÁDA

ČESKÝ KYNOLOGICKÝ SVAZ

CVIČÁK

 

20.5.

VČELAŘSKÝ

TÉMATICKÝ ZÁJEZD

ČSV

 

 

20.5.

8,00 – 18,00

BOTAS

SPOLEK PŘÁTEL TURISTIKY

MO ČSSD

MKS

 

21.5.

15,00

NEDĚLNÍ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI – Hnedle Vedle

MKS

KINO

 

23.5.

10,00

PROJEKT „MY JSME MALÍ UMĚLCI“ - (JEN PRO MŠ)

ZUŠ

SÁL ZUŠ

 

24.5. – 26.5.

VÝSTAVA KAKTUSŮ

p. VALACHOVIČ

ZIMNÍ ZAHRADA MKS

 

24.5.

13,00 – 17,00

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZUŠ

ZUŠ

ZUŠ

 

25.5.

SPORTOVÁNÍ

S RODIČI

MŠ ŠKOLNÍ

MŠ ŠKOLNÍ

 

27.5.

17,00

KYNŠPERKSKÝ FESTIVAL

MĚSTO

SPORTOVNÍ AREÁL

 

30.5.

17,00

KONCERT „ZPÍVÁ CELÁ ŠKOLA“, VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ „LOGO ZUŠ“

ZUŠ, SPOLEK PŘÁTEL ZUŠ

ZUŠ

 

ČERVEN

 

DĚTSKÝ DEN

MYSLIVECKÝ SPOLEK LESANA

 

 

ROZLOUČENÍ

S MŠ

MŠ ŠKOLNÍ

MŠ ŠKOLNÍ

 

1.6. – 23.6.

16,00

Vernisáž a výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ

ZUŠ, MKS

VÝSTAVNÍ SÍŇ PANSKÝ DŮM

 

3.6.

14,00

DEN DĚTÍ

MKS, MĚSTO, HASIČI…

SPORTOVNÍ AREÁL

 

3.6.

14,00

? DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – EVA A VAŠEK, HARMONIKÁŘI

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, P.O.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

 

9.6.

NOC

KOSTELŮ

 

 

 

10.6.

14,00

LETNÍ SLAVNOSTI MĚSTA

MKS, MĚSTO, ZŠ, MĚSTSKÁ HUDBA, MŠ, HASIČI…

SPORTOVNÍ AREÁL

 

12.6.

17,00

KONCERT ABSOLVENTŮ

ZUŠ

SÁL ZUŠ

 

17.6.

8,00 – 12,00

RODINNÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY

MO ČSSD

RYBNÍK POCHLOVICE

 

17.6.

9,00

LETNÍ PROPAGAČNÍ VÝSTAVA

ČSCH (CHOVATELÉ)

AREÁL PIVOVARU

 

17.6.

9,00

TURNAJ NEREGISTROVANÝCH – VOLEJBAL

TJ SLAVOJ

SPORTOVNÍ AREÁL

 

24.6.

FOTBALOVÝ TURNAJ – MEMORIÁL JIŘÍHO REIDLA – BABRAK CUP

TJ SLAVOJ

FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ TJ SLAVOJ

 

26.6.

16,00

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE (PRO DĚTI A RODIČE),

AUKCE VÝROBKŮ

ZUŠ, SPOLEK PŘÁTEL ZUŠ

ZAHRADA ZUŠ

 

29.6.

10,00

POSLEDNÍ ZVONĚNÍ

 

30.6.

11,00

PROMÍTÁNÍ ZA VYSVĚDČENÍ

MKS

KINO

 

ČERVENEC

 

MALUJEME PRO RADOST – KURZ KARLA POLOMISE, VÝSTAVA OBRAZŮ

MKS

VÝSTAVNÍ SÍŇ PANSKÝ DŮM

 

1.7. – 13.7.

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR

P. NEMETHOVÁ

NA PÍSKÁCH U SVATAVY

 

8.7.

10,00

KYNŠPERSKÁ PRAKIÁDA

P. HRUŠKA

RESTAURACE KAŠNA

 

29.7.

DEN OHŘE

VODÁCKÁ

OHŘE

LOUKA U LÁVKY

 

SRPEN

 

DRAHOMÍRA JANDOVÁ – OBRAZY

MKS

VÝSTAVNÍ SÍŇ PANSKÝ DŮM

 

25. – 27.8.

FOLKOVÁ OHŘE

VODÁCKÁ OHŘE

TÁBOŘIŠTĚ

 

ZÁŘÍ

 

DĚTSKÝ DEN

MYSLIVECKÝ SPOLEK LESANA

 

MŠ ZAHRADNÍ, ŠKOLNÍ

 

 

ZÁBAVNÝ

POŘAD

MKS

KINO

 

4. – 5.9.

8,00

NÁBORY ŽÁKŮ V ZŠ

ZUŠ

 

11. – 13.9.

9,00

WORKSHOP PRO ŽÁKY ZŠ

ZUŠ

ZUŠ

 

16.9.

KLUBOVÉ ZÁVODY AGILITY (PRO ČLENY)

ČESKÝ KYNOLOGICKÝ SVAZ

CVIČÁK

 

17.9.

15,00

NEDĚLNÍ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI – MÍSTO KINA

MKS

KINO

 

16. – 17.9.

9,00

KRAJSKÁ VŠEOBECNÁ VÝSTAVA,

OKRESNÍ VÝSTAVA KRÁLÍKŮ – SAMCŮ

 

ČSCH (CHOVATELÉ)

AREÁL PIVOVARU

 

18.9.

6,00 – 19,00

VÝLET ZAHRADA ČECH LITOMĚŘICE

ZAHRÁDKÁŘI

LITOMĚŘICE

 

23.9.

8,00 – 16,00

TURNAJ V MALÉ KOPANÉ

MO ČSSD

FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ TJ SLAVOJ

 

ŘÍJEN

 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ -  OCHOTNÍCI KRASLICE

MKS

KINO

 

 

TVOŘIVÁ

ODPOLEDNE S RODIČI

MŠ ŠKOLNÍ

MŠ ŠKOLNÍ

 

 

VÝLET NA MUZIKÁL

DO PRAHY

MKS

PRAHA

 

7.10.

KYNŠPERSKÉ ZAMYKÁNÍ OHŘE

SPOLEK PŘÁTEL TURISTIKY

NEBANICE

 

10.10.

10,00

PROJEKT „MY JSME MALÍ UMĚLCI“ - (JEN PRO MŠ)

ZUŠ

SÁL ZUŠ

 

20.10.

20,00

JIŘINKOVÁ ZÁBAVA

ČSCH (CHOVATELÉ)

PIVOVAR

 

21.10.

DRAKIÁDA

MO ČSSD

SPORTOVNÍ AREÁL

 

28.10.

18,00

LAMPIONOVÝ PRŮVOD

MKS, MĚSTO

ZŠ – PARK POD KOSTELEM

 

LISTOPAD

 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ -  OCHOTNÍCI F. LÁZNĚ

MKS

KINO

 

 

FESTIVAL EXPEDIČNÍ KAMERA

REGENERACE, MKS

MKS

 

 

TURNAJ VE SCRABBLE

P. FIŠEROVÁ

ZIMNÍ ZAHRADA MKS

 

 

SETKÁNÍ SENIORŮ CZ/D

MĚSTO, MKS, SPCCH

MKS

 

 

KYNŠPERSKÉ STRAŠENÍ

JUNÁK

 

 

 

4.11.

14,00

VÝTVARNÁ DÍLNIČKA

ZUŠ

ZUŠ

 

11.11.

14,00

VÝTVARNÁ DÍLNIČKA

ZUŠ

ZUŠ

 

20.11.

17,00

PODZIMNÍ KONCERT

ZUŠ

SÁL ZUŠ

 

21.11.

10,00

PROJEKT „MY JSME MALÍ UMĚLCI“ - (JEN PRO MŠ)

ZUŠ

SÁL ZUŠ

 

26.11.

18,00

ZPÍVÁNÍ U STROMU

 

PROSINEC

 

VÝSTAVA PERNÍČKŮ

 

VÝSTAVNÍ SÍŇ PANSKÝ DŮM

 

 

VÁNOČNÍ

POSEZENÍ S RODIČI

MŠ U PIVOVARU

MŠ U PIVOVARU

 

 

VÁNOČNÍ BESÍDKA PRO DĚTSKÝ DOMOV

MO ČSSD,

 

 

4.12.

17,00

ADVENTNÍ KONCERT

ZUŠ

SÁL ZUŠ

 

6.6.

15,00 – 17,00

MIKULÁŠ

MKS

ZIMNÍ ZAHRADA MKS

 

9.12.

10,00 – 18,00

VÁNOČNÍ TRHY

ZUŠ, SPOLEK PŘÁTEL ZUŠ

AREÁL PIVOVARU

 

10.12.

15,00

NEDĚLNÍ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI – MÍSTO KINA

MKS

KINO

 

11.12.

17,00

VÁNOČNÍ KONCERT V KOSTELE

ZUŠ

EVANGELICKÝ KONCERT

 

17.12.

15,00

VÁNOČNÍ KONCERT V KOSTELE

MKS, SOCIÁLNÍ SLUŽBY, MĚSTO

KATOLICKÝ KOSTEL

 

19.12.

10,00

PROJEKT „MY JSME MALÍ UMĚLCI“ - (JEN PRO MŠ)

ZUŠ

SÁL ZUŠ

 

20.12. – 24.12.

VÁNOČNÍ PRODEJ KAPRŮ

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ

GARÁŽ BUDOVY MO (DUPÁRNA)